Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? Bàn về học thuyết của Khổng Tử, Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao nhiều điểm tích cực. Đó là một trong những nền tảng tư tưởng mang tính nhân văn. Giúp hướng đến một xã hội tích cực hơn.

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm gì?

Học thuyết Khổng Tử hướng đến sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

Hồ Chí Minh đã từng khai thác di sản tư tưởng Nho giáo của các thế hệ đi trước nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 1923, khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Nga Ôxíp Manđenxtam, Hồ Chí Minh nói: “Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nho An Nam… Thanh niên trong những gia đình ấy thường học Khổng giáo. Đồng chí chắc biết Khổng giáo không phải là tôn giáo mà là một thứ khoa học về kinh nghiệm đạo đức và phép ứng xử. Và trên cơ sở đó người ta đưa ra khái niệm về “thế giới đại đồng””. 

Theo Hồ Chí Minh: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.” Khổng tử nói: Cầm quyền phải có đức, giống như sao Bắc đẩu ở nơi cố định cho các ngôi sao khác trên bầu trời vây quanh nó. “Dùng chính lệnh để dắt dẫn dân, dùng hình phạt để bắt dân vào khuôn phép, dân tránh khỏi tội nhưng không biết hổ thẹn. Lãnh đạo dân bằng đức độ và lễ khiến người ta biết xấu hổ mà tự cảm hóa..” Đây cũng chính là những tư tưởng rất đúng đắn với vai trò của người lãnh đạo.

Đề cao tình cảm gia đình

Chuyện không học hành, tâm chính, không tu thân, không tề gia, không trị quốc mà muốn thiên hạ thái bình đúng là đi ngược với đạo lý. Nếu gia đình mà dạy con cháu Đạo lý Khổng Tử thì con cháu sẽ hiếu thảo với Ông Bà, biết thờ cúng Tổ tiên, tự học mà không cần ai ép, biết chọn người có tài đức mà kết giao bạn bè, lớn lên làm người có ích cho xã hội, cho đất nước. Nếu thanh niên mà rèn luyện Tứ Thư của Khổng Tử kết hợp với kiến thức phương Tây thì địa vị, tiền tài, đức độ sớm muộn gì cũng có. Không lãnh đạo doanh nghiệp thì cũng lãnh đạo địa phương. Sẽ lấy được chồng Quân Tử hoặc Vợ hiền đức. Không còn phải nhìn lầm người nữa.

Học thuyết Khổng Tử hướng đến việc hoàn thiện cả trí và đức

Người phương Đông mạnh về đạo đức và lễ giáo. Người phương Tây mạnh về khoa học và công nghệ. Sống trong thời đại ngày nay một người lãnh đạo cần cả hai kiến thức phương đông và phương tây, kiến thức cổ xưa và hiện đại. Là người Việt Nam thì nên học đạo lý của Khổng Tử trước. Học văn hóa lịch sử, Lễ Nghĩa của người Việt sau. Sau đó mới đến nghiên cứu chuyên môn. Thiếu khoa học phương Tây thì trở nên lạc hậu. Thiếu khoa học phương Đông thì không thể thành người.

Tiếp thu điểm tích cực của Nho giáo, loại bỏ quan điểm lạc hậu

Mặc dù quan điểm của Khổng Tử có nhiều cái đúng. Tuy nhiên thời đại của Khổng Tử đã có nhiều sự thay đổi với hiện tại. Cũng chính vì vậy không tránh khỏi có những quan điểm của Khổng Tử không còn phù hợp với thời điểm này. Do đó, cái nào hay của Nho Giáo ta nên giữ lại, cái nào lạc hậu thì bỏ qua.

Có thể nói, tư tưởng của Khổng Tử cũng giúp chúng ta hướng đến cái thiện, sống tốt đời đẹp đạo. Đây cũng chính làm một trong những ưu điểm của học thuyết Khổng Tử được các chính trị gia đánh giá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *